demo

- ÖNERİLEN KULLANIM TABLOSU

ÜRÜN GÜBRELEME DOZ UYGULAMA SÜRESİ
Mısır, Sorhum, Ayçiçeği, Çeltik Topraktan 2 - 4 kg /da Tohum ekiminde uygulanır
Şeker Pancarı, Pamuk Yapraktan 2 - 4 kg /da Tohum ekiminde uygulanır
Hububat ve Kanola Yapraktan 3 - 6 kg /da Tohum ekiminde uygulanır
Domates ve diğer bahçe bitkileri Yapraktan 3 - 6 kg /da Tohum ekimi ve fide dikiminde kullanılır
Tütün Yapraktan 3 - 6 kg /da Fide dikiminde kullanılır
Örtüaltı bahçe bitkileri Yapraktan 4 - 8 kg /da Fide dikiminde kullanılır
a